Українська полоністика

Наукове періодичне видання «Українська полоністика» внесено до переліку науково-фахових видань України,у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата:

  • філологічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 р. № 409);
  • філософських наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 р. № 409);
  • педагогічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 р. № 409).

Журнал внесено до бібліографічних баз даних Ulrich's Periodicals Directory, Citefactor, GoogleScholar.

У журналі представлено три рубрики:

1) філологічні дослідження;

2) філософські дослідження;

3) педагогічні дослідження.


Зображення домашньої сторінки журналу

Журнал є фаховим з філології, філософії та педагогіки. Номер виходить один раз на рік до кінця поточного року. У журнал приймаються роботи докторів, кандидатів наук, аспірантів (роботи магістрантів друкуються тільки у співавторстві з викладачем). Відповідальність за зміст статей несе автор. Редколегія залишає за собою право перевірки статті на наявність плагіату і гарантує авторові захист авторських прав під час рецензування та розгляду статті редколегією. Процес рецензування забезпечує рівні можливості для всіх авторів, додаткових умов для публікації, крім тих, що зазначені в цих правилах, не існує. Редколегія дотримується принципу вільного доступу до всіх матеріалів, що опубліковані в науковому журналі.