Про журнал

Галузь та проблематика

  Наукове періодичне видання «Українська полоністика» внесено до переліку науково-фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата:
філологічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 р. № 1528);
філософських наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 09.03.2016 р. № 241);
педагогічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 09.03.2016 р. № 241).
Журнал внесено до бібліографічних баз даних Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory, Citefactor, GoogleScholar..


У журналі представлено три рубрики:

1) філологічні дослідження;

2) філософські дослідження;

3) педагогічні дослідження.

Журнал є фаховим з філології, філософських наук та педагогіки.

Процес рецензування

Наукові статті, що надійшли до редакції проходять через інститут рецензування.

Відповідальний редактор визначає відповідність статті профілю журналу і направляє її на рецензування двом фахівцям, докторам чи кандидатам наук, що мають близьку до теми статті наукову спеціалізацію.

Автору статті не повідомляють, хто є рецензентом, так само як і рецензентам — ім’я автора. Обов’язковою є перевірка всліпу двома незалежними рецензентами.

Критерії прийняття або відхилення наукових статей надаються публічно.

Терміни рецензування в кожному окремому випадку визначаються відповідальним редактором з урахуванням створення умов для максимально оперативної публікації статті.

Наявність позитивної рецензії не є достатньою підставою для публікації статті. Остаточне рішення про доцільність публікації приймається редакційною колегією.

Після прийняття редколегією рішення про допуск статті до публікації, відповідальний секретар інформує про це автора і вказує терміни публікації.

Оригінали рецензій зберігаються в редакційній колегії і редакції наукового журналу.

Періодичність публікації

один раз на рік 

Засновник 

Житомирський державний університет імені Івана Франка 

Видавець

Житомирський державний університет імені Івана Франка 

Місце видання 

Житомир

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Історія журналу

На території  Житомирської області, за даними перепису 2001 року, мешкає 49 тис. поляків, що складає 3,5 % населення.  У всі часи, перебуваючи в українському середовищі, польський  етнос намагався зберегти свою мову, культуру й традиції. Після проголошення незалежності України польська спільнота Житомирщини отримала можливість брати участь у публічному житті, активно створювати польські громадські об’єднання, серед яких наукові та культурно-освітні товариства, художні вокальні та танцювальні колективи. Нині польські громадські організації в Житомирській області  представляють більш ніж 100 осередків, які опікуються справами збереження польських традицій та історичної пам’яті, розвитком польської культури,  вивченням польської мови, науковими дослідженнями полоністичної тематики.

Одним із таких осередків є Житомирський державний університет імені Івана Франка. Тут у 1990–1991 н. р. було відновлено викладання польської мови у формі факультативу, викладачі та студенти активізували наукові розвідки з польської тематики. У 2004 р. в університеті відкрито  Центр полоністики, розпочато видання наукового часопису «Українська полоністика». Основне завдання цього щорічного видання – оприлюднення результатів полоністичних досліджень, знайомство з ними вітчизняних та польських учених, а також усіх, кого цікавить українсько-польська тематика.

Із 2015 року "Українська полоністика" видається спільно з Вищою школою економіки в Бидгощі (Республіка Польща).

Часопис «Українська полоністика» сприяє поширенню відомостей про українсько-польські дослідження. У ньому також публікуються статті, що надходять з різних областей України і Польщі, чим забезпечується науковий обмін.