Контактна інформація

вул. В. Бердичівська, 40, корп. 1, кім. 201 м. Житомир, 10008

Room 201, Central Building, 40, Velyka Berdychivska Str., Zhytomyr, 10008


Основна контактна особа

Валентина Титаренко (Tytarenko Valentyna)
Житомирський державний університ імені Івана Франка

Супровід та підтримка

Рудніцький Віктор (Victor Rudnitskyy)