Редакційний штат

Редактори

 1. Валентина Миколаївна Титаренко, Житомирський державний університ імені Івана Франка
 2. Мирослав Янковяк (Miroslaw Jankowiak), доктор гуманітарних наук, співробітник Слов’янського інституту Чеської академії наук, Чехія
 3. Інеса Новіцька (Inesa Novitska), Житомирський державний університет імені Івана Франка, Україна
 4. Микола Козловець (Mykola Kоzlovets), Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир, Україна
 5. Ольга Власенко (Olha Vlasenko), Житомирський державний університет імені Івана Франка, Україна

Редактори розділів

 1. Тимон Адамчевський (Adamczewski Tymon), Університет Казимира Великого, Польща
 2. Вільмош Газдаг (Vilmos Gazdag), Ferenc Rákóczi II. Transcarpathian Hungarian Institute, Україна
 3. Міхал Глушковський (Michał Głuszkowski ), Університет Миколи Коперника, Польща
 4. Катажина Кончевська (Katarzyna Konczewska), Інститут польської мови Академії наук Польщі, Польща
 5. Хелена Красовська (Helena Krasowska), Інституту славістики Академії наук Польщі, Польща
 6. Тетяна Недашківська (Tetyana Nedashkivska), ЖДУ імені Івана Франка, Україна
 7. Вікторія Білявська (Victoria Bilyavska), ЖДУ імені Івана Франка, Україна
 8. Вікторія Жуковська (Viktoriia Zhukovska), ЖДУ імені Івана Франка
 9. Леся Ящук (Lesya Yaschuk), ЖДУ імені Івана Франка
 10. Анджей Войцех Новак (Andrzej W. Nowak), Познанський університет імені Адама Міцкевича, Польща
 11. Анжела Бойко (Angela Boyko), Черкаський державний технологічний університет, Україна
 12. Віктор Зінченко (Viktor Zinchenko), Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, Україна
 13. Світлана Шкіль (Svitlana Shkil), Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна
 14. Костянтин Вергелес (Kostiantyn Vergeles), Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, Україна
 15. Наталія Бойченко (Natalya Boychenko), Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Україна
 16. Олександр Буравський (Olexandr Buravsky), Житомирський державний університет імені Івана Франка, Україна
 17. Сергій Костючков (Sergiy Kostychkov), Херсонський державний університет, Україна
 18. Вадим Слюсар (Vadym Slyusar), Житомирський державний університет імені Івана Франка, Україна
 19. Олег Ярош (Oleg Yarosh), Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, Україна
 20. Володимир Ратніков (Volodymyr Ratnikov), Вінницький національний технічний університет, Україна
 21. Оксана Чаплінська (Oksana Chaplinska), Житомирський державний університет імені Івана Франка, Україна
 22. Людмила Горохова (Lyudmyla Horokhova), Житомирський державний університет імені Івана Франка, Україна
 23. Галина Васьківська (Halyna Vaskivska), Інститут педагогіки НАПН України, Україна
 24. Людмила Петько (Lyudmila Pet’ko), Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Україна
 25. Віктор Шаверський (Victor Shaverskyi), Житомирський державний університет імені Івана Франка, Україна
 26. Тетяна Яворська (Tetiana Yavorska), Житомирський державний університет імені Івана Франка, Україна
 27. Інеса Новіцька (Inesa Novitska), Житомирський державний університет імені Івана Франка, Україна
 28. Євгеній Жуковський (Yevhenii Zhukovskyiy), Житомирський державний університет імені Івана Франка, Україна
 29. Олена Мірошниченко (Olena Miroshnychenko), Житомирський державний університет імені Івана Франка, Україна
 30. Наталія Шигонська (Natalia Shygonska), КВНЗ "Житомирський медичний інститут", Україна
 31. Василь Каплінський (Vasil Kaplinsky), Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Україна
 32. Олена Березюк (Olena Berezyuk), Житомирський державний університет імені Івана Франка, Україна
 33. Олексій Башманівський (Olexiy Bashmanivskyy), Житомирський державний університет імені Івана Франка, Україна
 34. Оксана Джус (Oksana Dzhus), ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Україна
 35. Уляна Холод (Uliana Cholodová), Університет Франтішека Палацького в Оломоуці, Чехія
 36. Івана Добротова (Ivana Dobrotová), Університет Франтішека Палацького в Оломоуці, Чехія
 37. Степан Черничко (István Csernicskó), Закарпатський угорський інституті ім. Ференца Ракоці ІІ, Україна
 38. Андреас Умланд (Andreas Umland), Інститут євроатлантичного співробітництва, м. Київ, Україна
 39. Петро Саух (Saukh Petro), Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна
 40. Інна Наливайко (Ina Nalivaika), Білоруський державний університет, Білорусь
 41. Михайло Якубович(Mykhaylo Yakubovych), Національний університет "Острозька академія", м. Острог, Україна
 42. Олег Соколовський (Oleg Sokolovsky), Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир, Україна
 43. Пьотр Кондерак (Piotr Konderak), Люблінський університет імені Марії Склодовської-Кюрі, м. Люблін, Польща
 44. Дмитро Сепетий (Dmytro Sepetyi), Запорізький медичний університет, м. Запоріжжя, Україна
 45. Юстина Стецко(Justyna Stecko), Жешувська Політехніка, м. Жешув, Польща
 46. Гжегож Осташ (Grzegorz Ostasz), Жешувська Політехніка, м. Жешув, Польща
 47. Павло Осинський (Pavel Osinsky), Апалацький державний університет, м. Бун, США
 48. Світлана Сторожук (Svitlana Storozhuk), Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна
 49. Ірена Ярось (Irena Jaros), Лодзький університет, Польща