Редакційний штат

Редактори

Валентина Миколаївна Титаренко, Житомирський державний університ імені Івана Франка

Мирослав Янковяк (Miroslaw Jankowiak), доктор гуманітарних наук, співробітник Слов’янського інституту Чеської академії наук, Czechia

Інеса Новіцька (Inesa Novitska), Житомирський державний університет імені Івана Франка, Ukraine

Микола Козловець (Mykola Kоzlovets), Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир, Україна

Ольга Власенко (Olha Vlasenko), Житомирський державний університет імені Івана Франка, Ukraine

Редактори розділів

Тимон Адамчевський (Adamczewski Tymon), Університет Казимира Великого, Poland

Вільмош Газдаг (Vilmos Gazdag), Ferenc Rákóczi II. Transcarpathian Hungarian Institute, Ukraine

Міхал Глушковський (Michał Głuszkowski ), Університет Миколи Коперника, Poland

Катажина Кончевська (Katarzyna Konczewska), Інститут польської мови Академії наук Польщі, Poland

Хелена Красовська (Helena Krasowska), Інституту славістики Академії наук Польщі, Poland

Тетяна Недашківська (Tetyana Nedashkivska), ЖДУ імені Івана Франка, Ukraine

Вікторія Білявська (Victoria Bilyavska), ЖДУ імені Івана Франка, Ukraine

Вікторія Жуковська (Viktoriia Zhukovska), ЖДУ імені Івана Франка

Леся Ящук (Lesya Yaschuk), ЖДУ імені Івана Франка

Анджей Войцех Новак (Andrzej W. Nowak), Познанський університет імені Адама Міцкевича, Poland

Анжела Бойко (Angela Boyko), Черкаський державний технологічний університет, Ukraine

Віктор Зінченко (Viktor Zinchenko), Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, Ukraine

Світлана Шкіль (Svitlana Shkil), Національний університет біоресурсів і природокористування України, Ukraine

Костянтин Вергелес (Kostiantyn Vergeles), Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, Ukraine

Наталія Бойченко (Natalya Boychenko), Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Ukraine

Олександр Буравський (Olexandr Buravsky), Житомирський державний університет імені Івана Франка, Ukraine

Сергій Костючков (Sergiy Kostychkov), Херсонський державний університет, Ukraine

Вадим Слюсар (Vadym Slyusar), Житомирський державний університет імені Івана Франка, Ukraine

Олег Ярош (Oleg Yarosh), Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, Ukraine

Володимир Ратніков (Volodymyr Ratnikov), Вінницький національний технічний університет, Ukraine

Оксана Чаплінська (Oksana Chaplinska), Житомирський державний університет імені Івана Франка, Ukraine

Людмила Горохова (Lyudmyla Horokhova), Житомирський державний університет імені Івана Франка, Ukraine

Галина Васьківська (Halyna Vaskivska), Інститут педагогіки НАПН України, Ukraine

Людмила Петько (Lyudmila Pet’ko), Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Ukraine

Віктор Шаверський (Victor Shaverskyi), Житомирський державний університет імені Івана Франка, Ukraine

Тетяна Яворська (Tetiana Yavorska), Житомирський державний університет імені Івана Франка, Ukraine

Інеса Новіцька (Inesa Novitska), Житомирський державний університет імені Івана Франка, Ukraine

Євгеній Жуковський (Yevhenii Zhukovskyiy), Житомирський державний університет імені Івана Франка, Ukraine

Олена Мірошниченко (Olena Miroshnychenko), Житомирський державний університет імені Івана Франка, Ukraine

Наталія Шигонська (Natalia Shygonska), КВНЗ "Житомирський медичний інститут", Ukraine

Василь Каплінський (Vasil Kaplinsky), Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Ukraine

Олена Березюк (Olena Berezyuk), Житомирський державний університет імені Івана Франка, Ukraine

Олексій Башманівський (Olexiy Bashmanivskyy), Житомирський державний університет імені Івана Франка, Ukraine

Оксана Джус (Oksana Dzhus), ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Ukraine

Уляна Холод (Uliana Cholodová), Університет Франтішека Палацького в Оломоуці, Czechia

Івана Добротова (Ivana Dobrotová), Університет Франтішека Палацького в Оломоуці, Czechia

Степан Черничко (István Csernicskó), Закарпатський угорський інституті ім. Ференца Ракоці ІІ, Ukraine

Андреас Умланд (Andreas Umland), Інститут євроатлантичного співробітництва, м. Київ, Україна

Петро Саух (Saukh Petro), Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Михайло Якубович(Mykhaylo Yakubovych), Національний університет "Острозька академія", м. Острог, Україна

Олег Соколовський (Oleg Sokolovsky), Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир, Україна

Пьотр Кондерак (Piotr Konderak), Люблінський університет імені Марії Склодовської-Кюрі, м. Люблін, Польща

Дмитро Сепетий (Dmytro Sepetyi), Запорізький медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

Юстина Стецко(Justyna Stecko), Жешувська Політехніка, м. Жешув, Польща

Гжегож Осташ (Grzegorz Ostasz), Жешувська Політехніка, м. Жешув, Польща

Павло Осинський (Pavel Osinsky), Апалацький державний університет, м. Бун, США

Світлана Сторожук (Svitlana Storozhuk), Національний університет біоресурсів і природокористування України, Ukraine

Ірена Ярось (Irena Jaros), Лодзький університет, Poland