Ред. колегія

Правила

Контакти

У журнал приймаються роботи докторів, кандидатів наук, аспірантів (роботи магістрантів друкуються тільки у співавторстві з викладачем). Відповідальність за зміст статей несе автор. Редколегія залишає за собою право перевірки статті на наявність плагіату і гарантує авторові захист авторських прав під час рецензування та розгляду статті редколегією. Процес рецензування забезпечує рівні можливості для всіх авторів, додаткових умов для публікації, крім тих, що зазначені в цих правилах, не існує. Редколегія дотримується принципу вільного доступу до всіх матеріалів, що опубліковані в науковому журналі.

Рубрики

Відповідальність за зміст статей несе автор. Редколегія залишає за собою право перевірки статті на наявність плагіату і гарантує авторові захист авторських прав під час рецензування та розгляду статті редколегією.

Головний редактор

Заступники головного редактора: Олександра Антонівна Дубасенюк, доктор педагогічних наук, Володимир Олегович Єршов, доктор філологічних наук, Микола Адамович Козловець, доктор філософських наук, професор.

Останні статті

November 20, 2014

“RED SHIELDS” BY JAROSLAW IVASZKIEWICZ: BETWEEN EAST AND WEST

The author of the article analyses the peculiarities of functioning of Ukraine’s image in the historical work “Red Shields” by Jaroslaw Iwaszkiewicz. Researcher makes conclusions, that for Jaroslaw Iwaszkiewicz the territory which is situated near the border between Polish-Ukrainian frontier zone is the constituent part of Europe, and Italy is a symbolic imaginary territory of Ukraine.

November 20, 2014

POLISH LANGUAGE SOURCES OF XIX – XX CENTURIES IN UKRAINIAN HISTORICAL AND PEDAGOGICAL STUDIES

This article presents an analysis of Polish-language scientific sources in Ukrainian historical and pedagogical studies. The article also reveals the place and role of Polish archival documents, materials of Polish periodicals of XIX – early XX century, memoirs and scientific works of XIX – XX centuries on history of education and culture, which were published in the Polish language in Ukraine and abroad, and also directories, dictionaries, bibliographies in the Polish language in Ukrainian history of pedagogics.

Історія

«Українська полоністика»

У 2004 р. в університеті відкрито Центр полоністики, розпочато видання наукового часопису «Українська полоністика». Основне завдання цього щорічного видання – розширення можливості оприлюднення результатів полоністичних досліджень, знайомство з ними вітчизняних та польських учених та всіх зацікавлених з числа представників польської громади.