Том 17 (2020)

Зміст

ФІЛОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

АКСІОЛОГІЧНІ ДОМІНАНТИ В ЕПІСТОЛЯРІЇ МІХАЛА ГРАБОВСЬКОГО 40-Х – 50-Х РОКІВ ХІХ СТОЛІТТЯ PDF
Ірина Руденко 3-8
ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОЇ ЛЕКСИКОГРАФІЇ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ. PDF
Ірина Сус 9-18
ПОЛОНІЗМИ В КРЕМЕНЕЦЬКІЙ ЗЕМСЬКІЙ КНИЗІ 1578 РОКУ PDF
Валентина Титаренко, Леся Ящук 19-26
Генезис української літературної мови в контексті польської гіпотези походження літературної мови PDF
Joanna Getka, Viktor Moisiienko 27-39

ФІЛОСОФСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ

КРОСКУЛЬТУРНІ МОДЕЛІ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ PDF
Анатолій Легчилін 40-49
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КАТОЛИЦИЗМУ У ВОЛИНСЬКОМУ РЕГІОНІ У ТОТАЛІТАРНУ ДОБУ PDF
Ірина Панчук 50-58
ХРИСТОЛОГІЧНІ ІДЕЇ У ВЧЕННЯХ КАТОЛИЦЬКИХ ТЕОЛОГІВ PDF
Олег Соколовський 59-67
ЕКЗИСТЕНЦІАЛ САМОТНОСТІ В СУЧАСНІЙ ПОЛЬСЬКІЙ ПРОЗІ (ЗА РОМАНОМ ЯНУША ЛЕОНА ВИШНЕВСЬКОГО "САМОТНІСТЬ У МЕРЕЖІ") PDF
Оксана Чаплінська, Олена Юрчук 68-75
МАСКУЛІННІ ОБРАЗИ В РЕКЛАМНОМУ ПРОСТОРІ СУЧАСНОЇ МЕДІАРЕАЛЬНОСТІ (НА ПРИКЛАДАХ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ) PDF
Микола Слюсар 76-85

ПЕДАГОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Використання сучасних інформаційних технологій у процесі навчання перекладу PDF
Олексій Башманівський, Валерій Лук’янович Вигівський, Сергій Борисович Моркотун 86-93
Аналіз впливу реформ громадянської освіти на зміст освіти старшої школи PDF
Ольга Власенко 94-103
Організаційно-методичні засади освітніх закладів волинських чехів в Україні в першій половині ХХ століття PDF
Олена Березюк 104-110
Науково-теоретичні аспекти використання зарубіжних підручників з іноземної мови у вищій школі PDF
Юлія Березюк 111-116