DOI: https://doi.org/10.35433/2220-4555.17.2020. phyl-2

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КАТОЛИЦИЗМУ У ВОЛИНСЬКОМУ РЕГІОНІ У ТОТАЛІТАРНУ ДОБУ

Ірина Панчук

Анотація


У статті здійснено комплексний аналіз особливостей релігійно-інституційних трансформацій у католицизмі Волинського регіону тоталітарної доби. Акцентовано, що однією з особливостей інституційного розвитку Римо-католицької Церкви був дозвіл її духовенству щодо відхилення від канонічних правил. Доведено, що всупереч спротиву влади, діяльність католиків на території Волинського краю виражалась у намаганні відновити власну структуру, веденні місійної діяльності та збереженні впливу на паству.

Повний текст:

PDF

Посилання


Булига І. Репресії тоталітарного режиму проти Римо-католицької церкви на Волині у 1939 – 1941 рр. Наукові записки. 2009. С. 32–40.

Войналович В. А. Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних інститутів в Україні 1940–1960–х років: політологічний дискурс. Київ : Світогляд. 2005. 741 с.

ДАВО – Ф. Р–605. – Оп. 1. – Од. зб. 1. – 18 арк.

ДАВО – Ф. Р–605. – Оп. 1. – Од. зб. 3. 31 арк.

ДАВО. – Ф. Р–605. – Оп. 2. – Од. зб. 1. 130 арк.

ДАРО – Ф. – 33. – Оп. 1. – Од. зб. 358. 7 арк.

ДАРО – Ф. Р–204. –Оп. 11. – Од. зб. 3. 82 арк.

ДАРО – Ф. Р–204. Оп. 11. – Од. зб. 4. 50 арк.

ДАРО. – Ф. Р–204. – Оп. 11. – Од. зб. 11. 39 арк.

ДАРО. – Ф. Р–204. – Оп. 12. – Од. зб. 4. 130 арк.

ДАРО. – Ф. Р–204. – Оп. 12. – Од. зб. 12. 7 арк.

ДАТО. – Ф.–3239. – Оп. 2. – Од. зб. 2. 9 арк.

ДАТО. – Ф.–3239. – Оп. 1. – Од. зб. 4. 16 арк.

ДАТО. – Ф.–3239. –Оп. 1. – Од. зб. 8. 25 арк.

Лисенко О. Є., Гриневич В. А. Політика гітлерівського й сталінського режимів щодо українських національних церков. В Україна і Росія в історичній ретроспективі. Радянський проект для України. Київ : Ін–т історії НАН України. 2004. № 2. С. 165–178.

Максимова Н. В. Филиппов Б. А. Ватикан и Вторая мировая война. Наука и религия. 2005. № 5. С. 12–17.

Переписка с Советом по делам религиозных культов, при СМ СССР, Облисполкомом и райисполкомами по учету недействующих молитвенных зданий за 1945–1946 годы. Оп. 1. Од. зб. 2. Арк. 1–42.

Панчук І. І. Релігійно-церковний комплекс Волинського регіону. Рівне : в-ець О. Зень. 2017. 456 с.

Свідки віри. о. А. Хоміцький URL:http://catholic.volyn.ua/index.php/ua/svidky-viry/87-otets-antonii-khomitskyi (дата звернення: 19.10.2019).

Стоцький Я. Держава і релігії в західних областях України : конфесійні трансформації в контексті державної політики 1944–1964 років. Київ : ФАДА, ЛТД. 2008. 510 с.

Popek L. Straty Kościoła rzymskokatolickiego na Vołyniu w latach 1939–1945. V Połskie Państwo Podziemne na Wołyniu w latach 1939–1944. Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne. 2006. S. 98–122.

Popek L. Diecezja łucka w okresie międzywojennym i podczas II wojny światowej (1918–1944). V Polacy i Kościół rzymskokatolicki na Wołyniu w latach 1918–1997. Lublin : Towarzystwo Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko–Podolskiej. 1999. S. 23–46.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.