DOI: https://doi.org/10.35433/2220-4555.17.2020.ped-2

Аналіз впливу реформ громадянської освіти на зміст освіти старшої школи

Ольга Власенко

Анотація


У статті проаналізовано вплив інтеграції громадянської освіти України у світовий освітній простір, що вимагає  детального вивчення соціальної взаємодії різних країн, накопиченого досвіду організації громадянського виховання, формування громадянських цінностей молоді. Автор зауважує на необхідності пошуку шляхів і способів використання досвіду зарубіжних країн у вітчизняній системі освіти. Особливо важливим, на думку автора, є вивчення й узагальнення досвіду реформування громадянської освіти в Польщі, де зростає увага уряду до демократичної освіти поряд з вихованням громадянина держави.

Ключові слова: громадянське суспільство, громадянськість, громадянська освіта, громадянські цінності, учні старших класів, навчальний заклад

Повний текст:

PDF

Посилання


Асламова Т., Бакка Т., Бортніков В. Громадянська освіта: теорія і методика навчання. Режим доступу: http://sites.znu.edu.ua/interactiv.edu.lab/Posibnyky/TTG_main.pdf (дата звернення: 11.10.2019).

Власенко О. Аксіологічна спрямованість предметів гуманітарного циклу в контексті формування системи громадянських цінностей учнів освітнього закладу. Збірник наукових праць «Педагогічні науки». Випуск LXXXI. Т.2. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 44–48.

Громадянська освіта як інструмент формування громадянського суспільства в Україні: проблеми та шляхи їх подолання. Актуальні проблеми громадянської освіти та виховання: український та зарубіжний досвід. Режим доступу: https://eprints.oa.edu.ua/2394/1/mater_konfer_web-1.pdf

Громадянське суспільство України: сучасні практики та виклики розвитку : аналіт. доповідь / Яблонський В. М., Андріученко Т. В., Бекешкіна І. Е. та ін. К., 2018. 128 с.

Зырянов С. Г. Основные функции гражданского общества: теоретический аспект. Социум и власть. 2017. Т. l. 2 (64). C. 15–16.

Ковальчук В. Громадянське суспільство та його правові цінності в умовах демократичної трансформації: досвід України. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. 2017. № 865. С.83–89.

Колган Т. В. Громадянська освіта та виховання школярів. Режим доступу: http://kolgantv.blogspot.com/2009/11/blog-post_9052.html (дата звернення: 15.10.2019).

Новая философская энциклопедия. В 4-х томах. Т. 1. М. : Мысль. 2010. С. 549.

Соннова М. Зарубіжний та вітчизняний досвід громадянського виховання. Вісн. Львів. ун-ту. Сер. пед. 2006. Вип. 21, ч. 1. С. 123–130.

Рябов С. Г. Політологічна теорія держави. К. 1996. 240 с.

Ціннісні орієнтації сучасного інформаційного суспільства: монографія / В. Пазенок, В. Лях, О. Соболь та ін.; НАН України, Ін-т філос. Київ, 2013. 406 с.

Щербакова Ю. Е. Цінності об’єднаної Європи: монографія. Київ, 2014. 206 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.