DOI: https://doi.org/10.35433/2220-4555.17.2020.ped-3

Організаційно-методичні засади освітніх закладів волинських чехів в Україні в першій половині ХХ століття

Олена Березюк

Анотація


В статті проаналізовано вплив чеської колонізації Волині на початку ХХ ст., здійснено аналіз освітньо-культурного становища чеських колоній на Волині. Автор зазначає, що сприятливі умови економічного, релігійно-культурного характеру та соціальна мобільність чеської громади спричинили низку модернізаційних процесів, що згодом вплинули на створення чеської національної школи на Волині. Автор зауважує, що освітні  заклади волинських чехів сприяли пробудженню національної самосвідомості, рис ідентичності та адаптації до місцевого соціуму.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бармак М. В. Німецьке, чеське та єврейське населення Волинської губернії (1796–1914 рр.): розселення, господарське життя, міграції. Тернопіль, 1999. 206 с.

Березюк О. С. Зміст та структура моделі формування полікультурної компетентності майбутніх вчителів в регіональному контексті. Проблеми освіти: збірник наукових праць / Інститут модернізації змісту освіти МОН України. Житомир : Вид-во Євенок, 2017. Вип. 87. С.27–35.

Березюк О. С., Власенко О. М. Теорія і практика чеських рухів на Волині: духовний феномен: збірник наукових праць. Житомир : Вид–во ЖДУ ім. І. Франка, 2017. 192 с.

Березюк О. С., Власенко О. М. Духовні виміри родинного виховання у поліетнічному просторі Волині та Полісся: збірних наукових праць. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. 214 с.

Главачек Р., Солдатюк M. Чехи на Дубенщині. Дубно і світ: Міжнар. ювіл. наук.-теорет. конф. присвячена 900-річчю м. Дубна, 25–26 серп. 2000 р. Дубно, 2000. С. 27–28.

Кондратюк Р., Шевцова Л. Чеська культура на Волині. Поліський дивосвіт. І ч. Житомир : вид-во «Полісся», 2001. С. 346–347.

Опанащук І. П. Фізична культура і спорт у Волинській губернії (кінець ХІХ – початок ХХ ст..). Житомирщина на зламі тисячоліть. Житомир : М.А.К., 2000. 390 с.

Čandl K. Václav Přihoda. Život a dílo českého pedagoga. Brno, 1998. 299 s.

Přihoda V. Reformné hladiská v didaktike. Bratislava, 1934. 237 s.

Солдатюк М. С. Культура, громадське життя та побут волинських чехів. Чехи на Волині: історія і сучасність. Житомир; Малин : Волинь, 2001. 119 с.

Чернілевський Д. В., Гішенічнюк О. В., Сідячева К. В. Духовна культура особистості: Навчальний посібник. Київ-Вінниця : Академія креативної педагогіки, 2009. 384 с.

Чехи на Волині: історія та сучасність: збірник наукових праць. Житомир : Вид-во ЖДУ, 2014. 176 с.

Шиляр Л. Є. Національні меншини в політико-правовому просторі України (проблеми культурної самоорганізації та розвитку). К., 2002. 196 с.

Vazulik J. Dejiny volunskych Čechu. Leta 1868–1914. Praha, 1997. 210 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.