DOI: https://doi.org/10.35433/2220-4555.17.2020.fil-1

АКСІОЛОГІЧНІ ДОМІНАНТИ В ЕПІСТОЛЯРІЇ МІХАЛА ГРАБОВСЬКОГО 40-Х – 50-Х РОКІВ ХІХ СТОЛІТТЯ

Ірина Руденко

Анотація


У статті здійснено аналіз епістолярної спадщини М. Грабовського в діахронічному аспекті, окреслено її аксіологічні домінанти на основі ключових переконань адресанта. У перший період (1823 – 1843 рр.) можна простежити наслідування ідей німецького романтизму, їх адаптацію до польської літератури.  У другий період, 1843 – 1863 рр., на зміну романтичному лібералізму чітко виокремилась радикалізація естетичних поглядів, які набували безкомпромісного характеру.

Повний текст:

PDF

Посилання


Кузьменко В. І. Письменницький епістолярій в українському літературному процесі 20–50 х років ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук. Київ, 1999. 34 с.

Шерех Ю. Третя сторожа: Література, мистецтво, ідеологія. Київ : Дніпро, 1993. 347 с.

Bar A. Michała Grabowskiego listy literackie. Kraków : Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności, 1934. 450 s.

Goszczyński S. Podróż mojego życia. Urywki wspomnień i zapiski do pamiętników, 1801–1842. Wilno : Nakłdem Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1924. 98 s.

Rolle M. In illo tempore. Szkice historyczno-literackie. Lwόw : Nakładem księgarni F. Westa, 1914. 154 s.

Zaleski D. Korespondencya Józefa Bohdana Zaleskiego. Przewodnik naukowy i literacki. 1899. S. 1–11.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.