Том 16 (2019)

Зміст

ФІЛОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

«WRÓĆ, BO CZEREŚNIE KWITNĄ...» - OBRAZ DZIECIŃSTWA W POEZJI ANDRZEJA BARTYŃSKIEGO PDF (Polski)
Wiktoria Bilawska, Olga Rudiuk 3-9
PRZED «PIERWSZĄ FALĄ». LOSY ZESŁAŃCÓW BARSKICH: XVIII-WIECZNE ŚWIADECTWA LITERACKIE» PDF (Polski)
Joanna Getka 10-16
МОВНА АСИМІЛЯЦІЇ ПОЛЯКІВ НА ЖИТОМИРЩИНІ PDF
Марія Бовсуновська 17-23
РЕФЛЕКСІЯ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ СТАРОЖИТНІХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ПАРАЛЕЛЕЙ PDF
Василь Денисюк 24-32
ФОНЕТИЧНІ ТА МОРФОЛОГІЧНІ РИСИ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ В ПРИВІЛЕЯХ КИЇВСЬКОМУ МІСЬКОМУ МАГІСТРАТОВІ PDF
Валентина Титаренко 33-38

ФІЛОСОФСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ

MENTALNOŚĆ UKRAIŃSKA A POLSKA: CECHY WSPÓLNE I RÓŻNIĄCE PDF (Polski)
Olha Hordiichuk 39-48
ПОНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОГО ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
Дмитро Башманівський 49-55
УКРАЇНСЬКЕ ЦЕРКОВНЕ ПИТАННЯ В КОНТЕКСТІ ПРОТИСТОЯННЯ "ПАРАЛЕЛЬНИХ ПРАВОСЛАВНИХ СВІТІВ" PDF
Андрій Кобетяк 56-66
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ДИХОТОМІЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ І СОЛІДАРНОСТІ PDF
Микола Козловець, Олег Туренко 67-76
AGGIOMA-MENTO САКРАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ МИСТЕЦТВА КАТОЛИЦИЗМУ PDF
Максим Мельничук 77-83
PR-діяльність у релігійній сфері як складова соціальної діяльності: досвід України та Польщі PDF
Вадим Слюсар, Маріуш Маршевський 84-92

ПЕДАГОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

До проблеми застосування проектної діяльності у сучасній системі вищої освіти PDF
Олена Березюк, Марина Тимченко 93-98
Соціально-культурні фактори та механізми формування системи громадянських цінностей старшокласників в освітньому середовищі PDF
Ольга Власенко 99-104
Підручник іноземної мови зарубіжного видання як провідний засіб навчання PDF
Юлія Березюк 105-111
Професійне становлення майбутнього вчителя в процесі загальнопедагогічної підготовки PDF
Василь Каплінський 112-120