PR-діяльність у релігійній сфері як складова соціальної діяльності: досвід України та Польщі

Автор(и)

  • Вадим Слюсар
  • Маріуш Маршевський

DOI:

https://doi.org/10.35433/2220-4555.16.2019.phyl-6

Анотація

У статті розкривається специфіка PR-діяльності релігійних організацій, спрямованої як на їх прихильників, так і громадськість загалом. Також проаналізовано PR-діяльність у сфері культури як складову PR-діяльності релігійних організацій, що реалізується у двох аспектах: як меценатство та як інтеркультурна масова комунікація. Проаналізовано основні канали здійснення PR-діяльності, в т. ч. онлайн-каналами у формах "диджиталізованого PR", "Інтернет-PR" і "cluetrain-PR".

Посилання

Andrzej Duda z córką w kościele. Ale Kinga wygląda! 2019-04-20 URL:https://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/wielkanoc-kinga-duda-i-andrzej-duda-ze-swieconka/bhzr3cw#slajd-1 (дата звернення: 18.08.2019).

Grunig J. E., Hunt T. Managing public relations [3rd ed.]. New York : Holt, Rinehart and Winston, 1984. 550 p.

Habermas J. Religion in der Öffentlichkeit. Kognitive Voraussetzungen für den "öffentlichen Vernunftgebrauch" religiöser und säkularer Bürger. In Zwischen Naturalismus und Religion. Frankfurt a. M. : Verlag Suhrkamp, 2005. S. 119–154.

Hammer S. Öffentliche Religionen zwischen Kulturalismus und säkularer Vernunft. In Europa mit oder ohne Religion? [Appel / Guanzini (Hrsg.)]. Wien : V&R unipress, 2016. S. 167–180.

Interkulturelle Öffentlichkeitsarbeit. Arbeitshilfe für die Ansprache von Migrantinnen und Migranten mit Behinderung [Herausgeber: Stadtimpuls gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung und Ansiedelung sozialer Projekte mbH], Berlin, 2012. 40 S.

Levine R., Locke C., Weinberger D. The Cluetrain Manifesto. URL:https://cluetrain.com/ (дата звернення: 18.08.2019).

Merle K. Religion in der Öffentlichkeit: Digitalisierung als Herausforderung für kirchliche Kommunikationskulturen. Berlin : De Gruyter, 2019. 534 S.

O TBN Polska. URL:https://www.tbnpolska.tv/o-tbn (дата звернення: 18.08.2019).

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [Główny Urząd Statystyczny, Departament Opracowań Statystycznych] / Redaktor Główny Dominik Rozkrut. Warszawa, 2018. 913 s.

Slusar W. "Планшетное сознание" как субъективная составляющая "рационального насилия" в глобализированном мире. Studia Warmińskie. 2015. № 52. S. 51–61.

В УГКЦ створено Патріаршу раду соціальних комунікацій УГКЦ. 9 травня 2019 URL:http://news.ugcc.ua/news/v_ugkts_stvoreno_patr%D1%96arshu_radu_sots%D1%96alnoi_komun%D1%96kats%D1%96i_ugkts_86231.html (дата звернення: 18.08.2019).

Кримський С. Діяльність В Філософський енциклопедичний словник / НАН України, Ін-т філософії імені Г. С. Сковороди; [редкол.: В. І. Шинкарук (голова) та ін.]. Київ : Абрис, 2002. С. 163–164.

Мойсеєв В. А. Паблік рілейшнз. К.: Академвидав, 2007. 224 с.

Огурцов А. П., Юдин Э. Г. Деятельность. В Новая философская энциклопедия: В 4 т. / Ин-т философии РАН, Нац. общ.-научн. фонд; Научно ред. совет: предс. В. С. Степин. М. : Мысль, 2010. Т. 1. С. 633–634.

Пархонюк Т. М. Релігійне телебачення в Україні: еволюція та перспективи Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія: Релігієзнавство. 2016. Вип. 1. С. 44–57.

Слюсар В. М. Насилля: соціально-філософська природа. Житомир: Вид-во Євенок О. О., 2017. 450 с.

Солодов В. PR-деятельность Римской католической церкви: пример Франции. – 10.01.2005. URL:http://propr.com.ua/ru/public/view/10643 (дата звернення: 18.08.2019).

Шишкин Д. П., Гавра Д. П., Бровко С. Л. PR-кампании: методология и технология. СПб. : Роза мира, 2004. 187 с.

Ющенко та Янукович привітали українців з Великоднем. 19 квітня 2009 р. URL:https://podrobnosti.ua/597258-juschenko-ta-janukovich-privtali-ukrantsv-z-velikodnem.html (дата звернення: 18.08.2019).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ФІЛОСОФСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ