«WRÓĆ, BO CZEREŚNIE KWITNĄ...» - OBRAZ DZIECIŃSTWA W POEZJI ANDRZEJA BARTYŃSKIEGO

Автор(и)

  • Wiktoria Bilawska
  • Olga Rudiuk

DOI:

https://doi.org/10.35433/2220-4555.16.2019.fil-1

Анотація

W artykule na podstawie poezji współczesnego polskiego autora Andrzeja Bartyńskiego zbadano realizację obrazu dzieciństwa, który dla niewidomego poety pozostał symbolem utraconego widzialnego świata. Przed nami straty na różnych poziomach. Naturalny dla każdego człowieka etap bolesnego dojrzewania, traumatyczne opuszczenie Lwowa w skutek tragicznych zmian historycznych oraz utrata zdolności obserwowania otaczającego świata.

Посилання

Циховська Е. Аркадія дитинства Л. Стаффа: часово-просторові образи. Київські полоністичні студії. Київ, 2011. Т. 18. С. 247–252.

Юнг К.-Г. Психологические типы : пер с нем. С. Лорие / под общ. ред. В. Зеленского. Москва : «Университетская книга» АСТ, 1997. 716 с.

Bartyński A. Komu rośnie las? Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1965. 70 s.

Bartyński A. Ku chwale słońca. Wiersze. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974. 87 s.

Bartyński A. Poezje wybrane. Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 2009. 215 s.

Bartyński A. Te są ojczyzny moje. Wrocław : Wydawnictwo Sudety, 1999. 118 s.

Bartyński A. Wróć, bo czereśnie… Leopoliada i Andrea. Wrocław : Wydawnictwo Sudety, 1996. 83 s.

Hanczakowski M., Kuziak M., Zawadzki A., Żynis B. Epoki literackie. Od Antyku do współczesności. Bielsko-Biała : «Park», 2001. 476 s.

Kuncewicz P. Nota Biograficzna // P. Kuncewicz. Bartyński A. Poezje wybrane. Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 2009. S. 201–210.

Mertuszka R. Andrzeja Bartyńskiego podróż w poezję // R. Mertuszka. Bartyński A. Poezje wybrane. Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 2009. S. 5–13.

Żeby być geniuszem, wystarczy być sobą… URL: http://ckpide.eu/pl/aktualnosci/wydarzenia/2375-zeby-byc-geniuszem-wystarczy-byc-soba (дата звернення: 10.09.2019).

Znani i lubiani. Jestem tylko z poezją... URL: https://pochodnia.pzn.org.pl/artykul/3589-jestem_tylko_z_poezja.html (дата звернення: 24.09.2019).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ФІЛОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ