РЕФЛЕКСІЯ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ СТАРОЖИТНІХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ПАРАЛЕЛЕЙ

Автор(и)

  • Василь Денисюк

DOI:

https://doi.org/10.35433/2220-4555.16.2019.fil-4

Анотація

Стаття розпочинає дослідження українсько-польських мовних контактів у царині діахронної фразеології. Автор звертає увагу на історичні та соціальні чинники, що були передумовою контактів. На прикладі функціювання фразеологізмів із компонентом горло / gardło в українських і польських поетичних творах зроблено висновок про тотожність семантичної палітри та структурної організації таких стійких сполучень слів в обох мовах.

Посилання

Гриценко С. Роль польських запозичень у формуванні мовної картини світу українців (на матеріалі українських писемних пам’яток ХVІ–ХVІІ ст.). Studia Ukrainica Poznaniensia. 2015. Vol. III. S. 87–96.

Денисюк В. В. Польський вплив на формування фразеологічної системи української мови ХVІ–ХVІІІ ст. Rozdroża. Polsko-ukraiński dyskurs humanistyczny / red. R. Dymczyk, I. Krywoszeja, N. Morawiec. Poznań – Humań – Częstochowa, 2013. С. 132–138.

Золтан А. Фразеологизм ломать голову в сравнительном аспекте (по поводу выхода нового издания книги «Русская фразеология. Историко-этимологический словарь» под ред. В. М. Мокиенко). Русская, украинская и русинская лексикология и лексикография. Сборник статей памяти профессора Иштвана Удвари. – Orosz, ukrán és ruszin lexikológia és lexikográfia. Tanulmánykötet Udvari István professzor emlékére. Nyíregyháza : Krúdy, 2006. С. 133–143.

Космеда Т. Українсько-польські паралелі в системі фразеологічних біблеїзмів. Acta Polono-Ruthenica. 2019. XXIV/2. С. 139–150.

Лавриненко А. Польское языковое влияние в староукраинской деловой письменности XIV–XV веков. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. 326 с.

Мойсієнко В. М. Мовна ситуація в Україні у першій половині XVII ст. та її відбиття у практиці ведення актових книг міських канцелярій. Україна – Польща: мовно-культурологічний діалог слов’янства. Київські полоністичні студії. Зб. наук. праць. 2006. Вип. 8. С. 83–102.

Німчук В. Конфесійне питання і українська мова кінця XVI – початку XVII ст. Берестейська унія і українська культура XVII століття. Львів : Місіонер, 1996. С. 1–18.

Огієнко І. Історія української літературної мови. Київ : Либідь, 1995. 296 с.

Титаренко В. Мовна ситуація на північноукраїнських землях у ХVІ–ХVІІ ст. Українська полоністика. 2008. Вип. 5. С. 153–164.

Ткаченко О. Б. Українсько-польські мовні контакти. Українська мова. Енциклопедія / редкол.: В. М. Русанівський, О. О. Тараненко (співголови), М. П. Зяблюк та ін. Київ : Вид-во «Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана», 2007. С. 770.

Українська поезія кінця ХVІ – початку ХVІІ ст.; Українська поезія середини ХVІІ ст. URL: http://litopys.org.ua (дата звернення: 26.09.2019).

Kochanowski J. Utwory wybrane. Białystok : Wydawnictwo «Łuk», 1993. 208 s.

Kochanowski J. Wybór poezji. Sycyna : Stowarzyszenie Oświatowe Sycyna, 2000. 184 s.

Podhorecki J. D. Nemezis Kraju Północnego / opracowała Aleksandra Oszczęda. Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2010. 110 s.

Potocki W. Wojna chocimska. URL: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/wojna-chocimska (дата звернення: 15.10.2019).

Ráduly Z. Język ukraiński jako dodatkowe źródło polskiej leksykologii historycznej. Polono-Hungarica. Nyelvészet. Irodalom. Történelem. Kultúrtörténet. Budapest : ELTE BTK Lengyel Filológiai Tanszék – Lengyel Tájékoztató és Kulturális Központ, 1992. S. 72–76.

Rospond S. Język i artyzm językowy Jana Kochanowskiego. Wrocław, 1961. 342 s.

Wiśniewska H. Renesansowa nowoczesność w przypowieściach, czyli bajkach Biernata z Lublina (ok. 1456 – ok. 1529). Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. 213 s.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ФІЛОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ