Підручник іноземної мови зарубіжного видання як провідний засіб навчання

Автор(и)

  • Юлія Березюк

DOI:

https://doi.org/10.35433/2220-4555.16.2019.ped-3

Анотація

У статті проаналізовано зміст і структура підручника зарубіжного видання з іноземної мови, як додаткова допомога навчання особистості, визначено його якісні характеристики, обґрунтовані принципи побудови підручника, модель структурування змісту, надано пропозиції щодо використання підручників зарубіжних видань в навчальному процесі.

Посилання

Березюк О. Системний підхід до формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців в сучасному освітньому просторі В Професійна педагогічна освіта: системні дослідження : монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – С. 193–209.

Березюк Ю. Особливості організаційної роботи з підручником як важлива складова професійної компетентності майбутнього вчителя. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки, Житомир, 2017, вип. № 3 (89), с. 22–27.

Бондар О. Проблема підручника нового покоління на сторінках періодичних фахових вітчизняних видань (1991 р. – поч. ХХІ століття) // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. 2011. №13 (224). Ч. ІІ.

Калініна Л., Самойлюкевич І. Професійна підготовка майбутнього вчителя іноземних мов у контексті європейський вимог. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). 2004. C. 129–133.

Гірняк А. Проблеми створення розвивального типу підручника В Технологія інноваційного пошуку в системі вищої освіти: Збірка матеріалів до регіональної науково-методичної конференції (19 квітня 2002 року). Тернопіль: Економічна думка. 2002. С. 36–37.

Редько В. Дослідження ефективності змісту шкільних підручників з іноземної мови: процедура, технології, результати В Проблеми сучасного підручника : Зб. наук. праць / За заг. ред. О.М.Топузова. К.: Пед. думка, 2011. Вип. 11. 800 с. С. 412-424.

Редько В. Засоби формування комунікативної компетентності у змісті шкільних підручників з іноземних мов. Теорія і практика: монографія. Київ: Генеза, 2012. 224 с.

Редько В. Конструювання змісту шкільних підручників з іноземних мов: теорія і практика: монографія. Київ: Педагогічна думка. 2017.

Роман С. Методика навчання англійської мови у початковій школі: навчальний посібник. Київ: Ленвіт. 2005

Фурман А. Орієнтири концепції навчальної книжки і підручника. Рідна шк. 1993. № 1. С. 17–20.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ