ПОНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Автор(и)

  • Дмитро Башманівський

DOI:

https://doi.org/10.35433/2220-4555.16.2019.phyl-2

Анотація

Розглянуто основні поняття інформаційного простору в контексті соціально-філософського дослідження. Здійснено теоретичний аналіз понять "інформація" та "простір" як об’єктів дослідження. Доведено актуальність вивчення інформаційного простору як одного з основних засобів створення та закріплення соціальних змін у нинішньому глобалізованому світі. Зроблено висновок, що інформаційний простір є основою політичного, соціально-економічного й культурного розвитку країни. Формування єдиного інформаційного простору в різних сферах життєдіяльності є одним із найперспективніших напрямків розвитку сучасного інформаційного суспільства.

Посилання

Аристотель. Категории В Этика. Политика. Риторика. Поэтика. Категории. Мн., 1998. С. 1113–1166.

Арістова І. В. Державна інформаційна політика: організаційно-правові аспекти: монографія / За заг. ред. проф. Бандурки О. М. Харків, 2000. 368 с.

Вернадский В. И. Несколько слов о ноосфере [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://lib.ru/FILOSOF/WERNADSKIJ/noos.txt. (дата звернення: 15.08.2019).

Гегель Г. В. Ф. Философия природы: URL:http://ru.philosophy.kiev.ua/library/katr/hegel_phil_natura1.html. (дата звернення: 15.08.2019)

Воронкова В. Г. Глобальна інформатизація як головна тенденція соціоприродної еволюції людства. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2012. № 51. С. 14–26.

Макаренко Є. А. Європейська інформаційна політика. К.: Наша культура і наука, 2000. 368 с.

Науково-освітній потенціал нації: погляд у XXI століття: [у 3 кн.] / авт. кол.: В. Литвин, С. Довгий, В. Андрущенко та ін. К., 2004. Кн. 1. 638 с.

Переслегин С. Того, что достаточно для Геродота, мало для Герострата… URL:http://www.igstab.ru/materials/Pereslegin/Per_Gerodot.htm (дата звернення: 15.08.2019).

Польща потерпає від російської пропаганди після початку війни в Україні – Марчін Рей. URL:https://hromadske.radio/podcasts/dno/rosiyska-p-yata-kolona-polshchi-govorymo-z-blogerom-rozsliduvachem

Пушкарьова М. В. Основна концепція теорії часу і простору Ісаака Ньютона. Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. 2016. Вип. 22. С. 152-156.

Przestrzeń informacyjna tekstów prasowych w dobie kultury masowej Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. 2010. Tom 13. Zbigniew Bednarek: s. 415–422.

Kisilowska M. Przestrzen informacyjna jako termin informatologiczny. Zagadnienia Informacji Naukowej. 2011. № 2. S. 35–52.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ФІЛОСОФСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ