MENTALNOŚĆ UKRAIŃSKA A POLSKA: CECHY WSPÓLNE I RÓŻNIĄCE

Автор(и)

  • Olha Hordiichuk

DOI:

https://doi.org/10.35433/2220-4555.16.2019.phyl-1

Анотація

W badaniu zostały porównane cechy mentalności ukraińskiej i polskiej jako historycznie ukształtowane systemy wartości, wzorców postrzegania, odczuwania, zrozumienia i przekształcania świata. Przeanalizowano wspólne oraz różne cechy mentalne obu narodów, zauważone korelacje między wskazanymi cechami a obecnym stanem rozwoju państw.

Посилання

Calińska A., Czapiński J. Polacy wciąż mają problem z zaufaniem drugiemu człowiekowi. 29 września 2014, URL:https://gazetawroclawska.pl/janusz-czapinski-polacy-wciaz-maja-problem-z-zaufaniem-drugiemu-czlowiekowi/ar/3591071, (dostęp: 04.09.2019).

Codzienna aktywność Polaków. Autoportret i obraz środowiska społecznego w latach 1988–2018, CBOS, Komunikat z badań nr 164/2018, Warszawa 2018. URL:https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2018/K_164_18.PDF (dostęp: 04.09.2019).

Górecki M. Polska mentalność szlachecko-niewolnicza. Oct 10, 2018. URL:https://michalgorecki.pl/2018/10/polska-mentalnosc-szlachecko-niewolnicza/, (dostęp: 14.08.2019).

Grzesiak M. 5 cech mentalności polskiej, które ograniczają nasz potencjał. URL:https://natemat.pl/blogi/mateuszgrzesiak/130819,5-cech-mentalnosci-polskiej-ktore-ograniczaja-nasz-potencjal (dostęp: 05.08.2019).

Hardenfelt M. Charakter narodowy Polaków. URL:http://www.polenguide.pl/PolenPL/Mentaliteten%20i%20Polen/index.htm (dostęp: 12.09.2019).

Jakubowska-Branicka I. Mentalność demokratyczna a dogmatyzm: Przemiany postaw społeczeństwa polskiego w procesie demokratyzacji. Zoon Politikon. 2017. 8. s. 9–32.

Koralewicz J., Ziółkowski M. Mentalność Polaków. Sposoby myślenia o polityce, gospodarce i życiu społecznym 1988 – 2000. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2003. 276 s.

Korzeniowski K. Mentalność społeczno-polityczna w hitorycznych regionach. Przegląd Psychologiczny. Poznań: PTP, 1952. T. 57, nr 1 2014, s. 51–67.

Leder A. Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej. Warszawa: Krytyka polityczna, 2014. 205 s.

Marianski J. Kryzys moralny czy transformacja wartości w Imponderabilia wielkiej zmiany: mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 1999. s. 243–264.

Mentalność rosyjska a Polska / redakcja Edward Walewander; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2015, 224 s.

Najder Z. Co dziś łączy Polaków? Życie. 1998. S. 14–15, II.

Nieczypor K. Homopolonicus, czyli Polak dumny i roszczeniowy. 25 listopada 2015. URL:https://www.eastbook.eu/2015/11/25/homopolonicus-czyli-polak-dumny-i-roszczeniowy/ (dostęp: 12.08.2019).

O nieufności i zaufaniu, CBOS. Komunikat z badań. 2018. URL:https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2018/K_035_18.PDF, (dostęp: 04.08.2019).

Polacy. Jacy są? O narodowej mentalności? URL:http://fotoforum.gazeta.pl/72,2,750,123554417.html (dostęp: 12.09.2019).

Stankiewicz P. My fajnopolacy. Warszawa: Wydawnictwo Bellona, 2019. 276 s.

Sztompka P. Kulturowe imponderabilia wielkich zmian społecznych: zaufanie, lojalność, solidarność in Imponderabilia wielkiej zmiany: mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 1999. S. 265–282.

Sztompka P. Zaufanie fundament społeczenstwa. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2007. 420 s.

Wilk E. Prof. Leder o dawnej mentalności Polaków. in Polityka. Inna duma. 11 kwietnia 2017, URL:https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1701072,3,prof-leder-o-dawnej-mentalnosci-polakow.read, (dostęp: 10.08.2019).

Wnuk-Lipiński E. Świat międzyepoki globalizacja, demokratyzacja, państwo narodowe. Kraków, 2004. 236 s.

Zarycki T. Region jako kontekst zachowań politycznych. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar, 2002. 195 s.

Zybała A. Kultura umysłowa Polaków – dlaczego myślimy tak, jak myślimy: URL:https://www.kongresobywatelski.pl/idee-dla-polski-kategoria/kultura-umyslowa-polakow-dlaczego-myslimy-tak-jak-myslimy/ https://wszystkoconajwazniejsze.pl/prof-andrzej-zybala-kultura-umyslowa-polakow-dlaczego-myslimy-myslimy/, (dostęp: 16.08.2019).

Zybała A. Polski umysł na rozdrożu. Wokół kultury umysłowej w Polsce. W poszukiwaniu źródeł niepowodzeń części naszych działań publicznych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2016. 294 s.

Гордійчук О. О. "Революція Гідності" та її вплив на ментальність українців: соціально-філософський аналіз. Вісник Черкаського університету. Серія: філософія. 2018. № 2. С. 39–45.

Гордійчук О. О. Вплив комуністичної ідеології та радянської дійсності на ментальність українців: соціально-філософський аналіз. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2019. № 24. С. 25–31.

Кримський С., Заблоцький В. Ментальність. В Філософський енциклопедичний словник / В. І. Шинкарук (голова редколегії) та ін. Київ: Абрис, 2002. 742 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ФІЛОСОФСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ