Формування мотивації та вибір методів навчання англійської і польської мов студентами ЗВО в умовах дистанційного навчання

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/2220-4555.20.2022.ped-1

Анотація

У статті розглядається проблема формування мотивації та вибору методів навчання польської та англійської мов як іноземних здобувачами в закладах вищої освіти. Авторами визначено, що серед основних завдань, котрі ставить перед нами дистанційна освіта в царині іноземних мов є формування комунікативної компетентності здобувачів та розвиток у них чотирьох основних видів комунікації: читання, аудіювання, говоріння та письмо. Здобувач має вільно володіти матеріалом для того, щоб вміти грамотно висловити свою думку усно й письмово. Домінантною проблемою, яка стала об’єктом дослідження є методика вивчення іноземних мов, зокрема польської та англійської студентами закладів вищої освіти в умовах дистанційного навчання. Актуальність вивчення абсолютно зумовлена нашим суспільством та навколишніми подіями: євроінтеграція, тісна співпраця з представниками цих країн, визнання цих мов як мов міжнародного рівня спілкування.

У статті представлено аналіз шляхів формування мотивації сучасного здобувача освіти у вивченні іноземних мов, проаналізовано найбільш популярні платформи для їх вивчення (Zoom, Google Meet, Skype, Google Clas, Microsoft Teams), наголошено на важливості спеціальної підготовки викладача до навчального процесу в умовах дистанційних технологій, проаналізовано основні методи й техніки навчання (традиційні: бесіда, дискусія, рольова гра, вирішення навчальних проблем, проєктна діяльність, презентація, проблемне навчання, веб-квести, мовна гра, змішане навчання (blended learning), перевернуте навчання (flipped learning) тощо), котрі сприятимуть більш ефективній організації навчально-виховного процесу.

Ключові слова: мотивація, методика навчання, дистанційна освіта, веб-технології, заклад вищої освіти, навчання англійської мови, навчання польської мови.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-28

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ