Особливості перекладу фразеологічних одиниць із польської мови на українську

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/2220-4555.20.2022.fil-5

Анотація

У статті вивчено питання перекладу окремих польських фразеологічних одиниць українською мовою на прикладі оригінальних польських текстів різних стилів (наукового, публіцистичного, художнього). Матеріалом для статті слугували фрагменти з наукових монографій відомих польських науковців, приклади з художніх творів польських митців слова тощо.

У статті систематизовано обрані для потреб дослідження фразеологічні одиниці за структурно-семантичними особливостями, упізнаваністю в оригінальному тексті та за ступенем утручання в структуру фразеологізму в процесі перекладу перекладу, звертає увагу на залежність перекладу від змісту висловлення, його контексту, відмінностей обох мов, уподобань перекладача тощо. Спираючись на вироблені сучасним перекладознавством принципи відтворення стійких словосполучень, дослідниця зосереджується також на авторському стилі оригінального тексту та нових значеннях, яких із часом набуває фразеологізм. Науковим та методологічним підґрунтям статті стали праці з української фразеології та перекладознавства. Добираючи варіанти перекладу, автор статті спирається також на власний перекладацький досвід. Важливим мовним ресурсом слугували словники польської та української мови, приклади вживання фразеологізмів, зафіксовані в корпусі обох мов; задля збереження змісту й стилю оригіналу, під час перекладу фразеологізмів здійснено також додаткові лінгвістичні дослідження.

У результаті роботи визначено шляхи, способи та варіанти перекладу аналізованих фразеологічних одиниць із відтворенням їх без змін, із незначною зміною, що зазвичай пов’язано з граматикою цільової мови, зі зміною одного компонента, повною заміною тощо.

Ключові слова: українсько-польський переклад, цільова мова, мова оригіналу, перекладацька трансформація, переклад фразеологічних одиниць.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-28

Номер

Розділ

ФІЛОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ