ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/2220-4555.19.2021.ped-6

Анотація

У статті описано технологію формування професійної відповідальності майбутніх учителів під час навчання в педагогічному закладі вищої освіти. У структурі професійної відповідальності виокремлено компоненти: мотиваційний, когнітивний, емоційно-вольовий, рефлексивно-діяльнісний. Розроблена технологія формування професійної відповідальності майбутнього вчителя базується на принципах особистісно-орієнтованого та контекстного підходів до підготовки фахівців.

Професійна відповідальність учителя не формується стихійно, а вимагає цілеспрямованих дидактичних та виховних упливів. Аналіз досвіду польських науковців, які досліджували особистісно-професійні якості шкільного вчителя та викладача закладу вищої освіти, – С. Мешальського, Я. Щепанського. Б. Суходольського, Я. Рутков’як та інших – дають підстави стверджувати, що професійна відповідальність педагога є результатом тривалої роботи вчителя над собою, а також фактором його ефективної взаємодії з учнями та студентами. Останні демонструють довіру та відкритість, мають високу мотивацію до навчання в інтерперсональній взаємодії з відповідальним учителем.

Технологія формування професійної відповідальності майбутнього вчителя включає: орієнтацію на суб’єктний досвід здобувачів вищої освіти, імітаційне моделювання ситуацій міжсуб’єктної взаємодії в освітньому процесі, організацію групової рефлексії, стимулювання особистісної рефлексії, поетапне формування усвідомленої саморегуляції діяльності, розвиток професійних педагогічних цінностей.

Ключові слова: здобувачі вищої освіти, рефлексія, професійні цінності, суб’єктний досвід, саморегуляція діяльності, самопрезентація педагога, відповідальна поведінка

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-30

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ