ПРЕДСТАВЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ЗІ «СЛОВНИКА ПРІЗВИЩЕВИХ НАЗВ ЖИТОМИРЩИНИ XVI–XVII СТ.»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/2220-4555.19.2021.fil-7

Анотація

У пропонованій розвідці наведено ілюстрації зі «Словника прізвищевих назв Житомирщини ХVІ–ХVІІ ст.». Джерельною базою цієї лексикографічної праці слугували 7 опублікованих і 13 рукописних пам’яток зазначеного періоду, серед яких переважну більшість становлять актові книги Житомирського гродського суду (1582–1713 рр.). Також використано антропонімійні матеріали з рукописних актових книг Підкоморського суду Житомирського повіту Київського воєводства (1584–1644 рр.) й Овруцького гродського суду (1678–1680 рр.) та опублікованих пам’яток: «Архив Юго-Западной России, изд. Временною комиссиею для разбора древних актов», «Ділова мова Волині і Наддніпрянщини XVII ст.», «Реєстр Війська Запорозького 1649 року» (Білоцерківський та Київський полки, до складу яких уходили жителі населених пунктів Житомирщини) та ін. Унаслідок опрацювання ділових документів Житомирщини XVI–XVII ст. укладено власну картотеку, що налічує близько 10 000 антропонімів.

У словнику заголовкові слова розташовано в алфавітному порядку, через кому перераховано фонетико-графічні варіанти прізвищевих назв, через скісну риску – іменування однієї особи, якщо такі наявні. Після кожної прізвищевої назви подано рік (роки), коли вона зафіксована в пам’ятках Житомирщини. Словникова стаття містить перелік усіх дво- і трилексемних антропонімних формул з указаною прізвищевою назвою та їх паспортизацію.

Оскільки польська мова в XVI й особливо в XVII ст. активно проникала в життя українців, зокрема в царину діловодства, то предметом нашого дослідження стали й полонізми, виявлені в прізвищевих назвах Житомирщини XVI–XVII ст.

Ключові слова: антропонім, запозичення, паспортизація, полонізм, фонетико-графічний варіант.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-30

Номер

Розділ

ФІЛОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ