ПОЛЬСЬКІ «НЕПРИЄМНОСТІ» В УКРАЇНСЬКІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/2220-4555.19.2021.fil-4

Анотація

Стаття присвячена українсько-польським мовним контактам у царині діахронної фразеології. Об’єктом дослідження слугували щоденникові записи генерального підскарбія Якова Марковича, у яких зафіксовано фразеологізм загнати в тарапати. Автор на основі аналізу апелятивної та пропріальної лексики робить висновок, що цю фразеологічну одиницю українська мова запозичила з польської. Субстантив стійкого сполучення слів, на думку етимологів, польська мова запозичила з німецької. Географія поширення лексеми тарапата та різний ступінь її функціювання в сучасних польській, українській та білоруській мовах, зокрема обмежене вживання в говірках польської мови, а також «пограничне» використання в говірках української та білоруської мов, слугують додатковим підтвердженням її статусу запозичення. Іншим вагомим чинником запозиченого характеру лексеми тарапата є лексикографічна й фразеографічна кодифікація, яка найбільшою мірою представлена в польській мові,  в українській маємо тільки лексикографічну фіксацію, а білоруські лексикографи її не кодифікують. Автор також звертає увагу на те, що українська мова могла стати посередницею в запозиченні польською лексеми тарапата, адже потрібно враховувати, що до активізації українсько-польських мовних контактів одним з основних лексичних «постачальників» були тюркські мови. Функціювання в українській мові слів тарапать «порохівниця, патронташ» та прізвища Тарапат, географічно презентованих значною мірою українським південним сходом, змушують звернутися до тюркських мов, у яких лексеми з коренем *dar/*тāр уживаються із вторинними, переносними значеннями «скрутне становище, утиски», «те, що створює проблеми». Перспективним автор уважає залучення в орбіту дослідження українсько-румунських зв’язків, адже значна частина прізвищ із коренем тарап діахронно представляє регіон, який у ХІV–ХV ст. входив до складу Молдавського князівства, а нині межує з Румунією.

Ключові слова: мовні контакти, українська мова, польська мова, фразеологізм, діахронія, щоденниковий дискурс.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-30

Номер

Розділ

ФІЛОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ