МЕМУАРНА СПАДЩИНА Є. ФЕЛІНСЬКОЇ У СВІТЛІ ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНОГО АНАЛІЗУ КІНЦЯ ХІХ–ХХІ СТ.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/2220-4555.19.2021.fil-3

Анотація

У статті досліджено мемуарну спадщину Є. Фелінської у світлі літературно-критичного аналізу ХХ–ХХІ ст. Творчість відомої волинянки 1843–1857 рр., яка припала на період пожвавлення літературного руху в державі, у подальшому у зв’язку з відомими подіями суспільно-історичного значення, серед яких січневе повстання 1863–1864 рр., тотальна заборона всього польського, посилення русифікації тощо, була приречена на кількадесятилітнє забуття. Лише від початку ХХ ст. та в перші десятиліття ХХІ ст. постать авторки та її мемуарна спадщина стали об’єктами наукових студій як в Польщі, так і в Україні, Білорусі та ін. «Спогади з подорожі до Сибіру…» Є. Фелінської як приклад мемуарів епохи романтизму згадував відомий польський дослідник літератури романтизму С. Буркот, зазначаючи, що описи подорожей не належали до улюблених жіночих тем, адже вони вимагали від автора не лише спостережливості, легкості в обробці обсервацій, а також і різносторонніх знань. Авторка, на думку вченого, створила не лише твір із глибокою інформативністю та багатоаспектним фактажем, але й текст виняткової краси, що одночасно становив собою свідчення незвичного духовного загартування авторки. «Мемуари з життя» Є. Фелінської стали популярним об’єктом досліджень у другій половині ХХ ст., коли набули поширення наукові студії, що стосувалися розвитку регіональної, або так званої тоді кресової літератури. У сучасному літературознавстві творчість Є. Фелінської була об’єктом наукових студій С. Буркота, А. Кучинського, Х. М. Малговської, З. Трояновичової. На окрему увагу заслуговують праці В. Сливовської, яка подала розширену версію життєпису Є. Фелінської та проаналізувала її місце й роль у діяльності «Союзу польського народу» Ш. Конарського. І. Венгжин розглядає мемуари авторки як жанрову модифікацію – «провінційні», що дозволяє вести дискусію у вимірі «центр» – «периферія». До найновішого вивчення біографії Є. Фелінської належить праця М. Цвенк. В українському літературознавстві вперше звернувся до творчості мемуаристки В. Єршов, у білоруському – О. Федута.

Ключові слова: Є. Фелінська, мемуари, польська література епохи романтизму, спогади.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-30

Номер

Розділ

ФІЛОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ