Wielokulturowość i wielojęzyczność jako model życia społeczeństwa wielokulturowego

Автор(и)

  • Viktoriya Vakhovska Żytomierskie Miejskie Humanistyczne Gimnazjum nr 23
  • Daria Vakhovska Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Neofilologii

DOI:

https://doi.org/10.35433/2220-4555.18.2020.fil-4

Анотація

Pojęcie wielokulturowości jest rozumiane z perspektywy pojęcia multiculturalismu – modelu życia społeczeństwa wielokulturowego. Jednym z głównych wymiarów i zarazem komponentów zróżnicowania kulturowego jest wielojęzyczność. Wielokulturowość i wielojęzyczność są pojęciami wzajemnie powiązanymi, w których język służy narzędziem do „uprawiana kultury przez różne narody”.

Celem naszej pracy było rozpoznanie w świetle literatury koncepcji wielokulturowości i wielojęzyczności oraz ich realizację we współczesnym systemie oświaty.

W trakcie przygotowania niniejszego tekstu metodą wiodącą stała się analiza systemowa badanych pojęć. W aspektach instytucjonalno – prawnych metodą uzupełniającą stałą się analiza dokumentów, która znalazła swoją recepcję przy analizie podstaw prawnych, określających kierunki realizacji polityki językowej w społeczeństwach wielokulturowych. 

Opracowując podstawy teoretyczne korzystałyśmy z dorobku teoretyczno-praktycznego, niżej zostaną wymienione te pozycje, które stały się ideą przewodnią tego opracowania: M. Barwiński, M. Byram, M. Barrett. J. Ipgrave, R. Jackson, M. Carmen, M.. Garcia., D. L. Everett,, M.. Gruchoła,, G. Janusz, W. Martyniuk,, A. Sadowski, A. Seretny, E. Lipińska. Ponadto dokonano analizy podstaw prawnych, określających kierunki realizacji polityki językowej w społeczeństwach wielokulturowych.

Номер

Розділ

ФІЛОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ