Geneza doktrynalnego kontekstu mariologii w teologii katolickiej

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/2220-4555.18.2020.phyl-7

Анотація

Dyskurs filozoficzny i teologiczny oraz doktrynalne podejście szkół dominikańskich i franciszkańskich w kontekście interpretacji problematyki mariologicznej są analizowane w tym artykule. Udowodniono, że ukształtowanie się podstaw teologicznych kultu Maryi Panny jest nierozerwalnie związane z doktryną chrystologiczną, która powstała w okresie soborów powszechnych. Dogmaty teologiczne Kościoła rzymskokatolickiego o Niepokalanym Poczęciu, o Wniebowzięciu Maryi Panny uzupełniają chrześcijański dogmat o boskości Jezusa Chrystusa, wyjaśniając istnienie w jednej osobie natury boskiej i ludzkiej oraz woli boskiej i ludzkiej. W artykule także została przeanalizowana doktryna katolicka o roli Maryi Panny w dziele zbawienia i i jej macierzyńskiego wstawiennictwa, prowadzącego do przyjęcia przez wszystkich ludzi Jezusa Zbawiciela i ukształtowania w wierzących obrazu Syna Bożego.

Номер

Розділ

ФІЛОСОФСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ