Współczesny religijno-misteryjny dyskurs sakralny w kontekście chrześcijańskiej przestrzeni symbolicznej katolicyzmu

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/2220-4555.18.2020.phyl-6

Анотація

W artykule rozważa się problematykę sacrum z punktu widzenia religioznawstwa i filozofii. Istota sacrum w kontekście dyskursu, który powstał pod wpływem rozwoju nauki w XIX-XX wieku zostala przeanalizowana. Zostało ustalono, że istotą tego dyskursu jest przezwyciężenie teizmu. Ujawniono, że od samego początku metafizyka operowała pojęciami "Bóg", "religia", "transcendencja", "nadprzyrodzone", które zapewniają ontologię obejmującą wymiar transcendentalny. Jednocześnie koncepcje sacrum zawierają irracjonalne aspekty człowieka i społeczeństwa, nie skupiając się na postaci Boga.

Номер

Розділ

ФІЛОСОФСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ