ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ: ІНСТРУМЕНТИ, МЕТОДИ Й ПРИЙОМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/2220-4555.21.2023.ped-1

Ключові слова:

комунікативна компетентність, вивчення іноземних мов, методи, прийоми, цифрові застосунки, інструменти навчання, кейс-завдання

Анотація

У статті розглядається проблема формування комунікативної компетентності здобувачів вищої освіти при вивченні іноземних мов у закладах вищої освіти. Авторами визначено, що серед основних завдань, котрі ставить перед нами педагогічна наука у царині формування комунікативних компетентностей  розвиток у здобувачів чотирьох основних видів комунікації: читання, аудіювання, говоріння та письмо. Здобувач має вільно володіти мовою(іноземною) для того, щоб вміти ефективно, грамотно і доступно висловити свою думку усно та письмово. Домінантною  проблемою, яка стала об’єктом дослідження є підбір методів, інструментів(застосунків) для реалізації мети, поставленої у назві наукової розвідки. Актуальність вивчення абсолютно зумовлена сучасними історико-суспільними подіями та вимогами роботодавців на ринку праці( в тому числі і євроінтеграція,  співпраця із представниками різних європейський і світових країн, визнання іноземних мов(англійської, польської зокрема) як мов міжнародного рівня спілкування.  У статті представлено аналіз застосунків, які можуть допомогти  грамотно організувати освітній процес, проаналізовано найбільш популярні платформи для вивчення іноземних мов(Moodle, Zoom, Google Сassroom, Miсrosoft Teams, CiscoWeb EX, Padlet, Jamboard, Google Handouts, Trello, Flinga Whiteboard, Linoit, Canva); акцентовано увагу на виборі методів і прийомів для формування комунікативної компетентності, а також запропоновано кілька кейс-завдань, які можна застосовувати на заняттях.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-01

Номер

Розділ

ПЕДАГОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ