ТЕРМІНИ В ПЕРЕКЛАДІ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ НАУКОВИХ ТЕКСТІВ ІЗ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ НА УКРАЇНСЬКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.35433/2220-4555.21.2023.fil-4

Ключові слова:

переклад, літературознавство, термін, книжна лексика, науковий стиль

Анотація

Переклад наукових, науково-популярних текстів та есеїстики посідає окреме місце в теорії й практиці перекладу. Загалом переклад наукової літератури підпорядковується загальним правилам перекладу з однієї мови на іншу, але специфіка наукового тексту пов’язана з особливим слововживанням – наявністю фахової лексики, термінів, квазі-термінів та інших слів і сполучень слів, характерних для традиції вживання в науковій стилістиці мови оригіналу та мови перекладу.

Перекладач наукових текстів з польської мови зосереджується на змісті висловлення, його структурі, точності, логічному взаємозв’язку складових частин, науковому синтаксисі тощо, але водночас його погляд падає на особливий лексичний пласт – терміни та слова й словосполучення, котрі в польській традиції належать до книжної лексики, найчастіше мають іншомовне походження й оформлені мовою джерела походження.

Мета статті – дослідити, у які зв’язки вступають терміни та книжна лексика з текстом, яку функцію вони виконують, який вплив мають на реципієнта та яким способом можуть бути перекладені.

У статті досліджено роль термінів та книжної лексики на прикладах із польськомовних наукових текстів, виявлено джерела їх походження, традицію вживання, написання й оформлення в тексті.

Важливим аспектом є бажання автора увести в текст книжну лексику, звернути на неї увагу читача, здійснити на нього вплив.

У результаті дослідження виявлено кілька стратегій відтворення термінів, квазі-термінів та книжної лексики: використання відповідного терміна, що функціонує в українській термінології, утворення нового терміна, перенесення іншомовного словосполучення до цільової мови без змін, заміна більш уживаним в українській мові відповідником тощо

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-01

Номер

Розділ

ФІЛОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ