Редакційна колегія

Наталія Андріївна Сейко, доктор педагогічних наук, професор – проректор з наукової і міжнародної роботи Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Володимир Олегович Єршов, доктор філологічних наук, професор – завідувач кафедри теорії та історії світової літератури інституту філології та журналістики Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Ірена Кудлінська, кандидат філологічних наук, професор Вищої школи економіки в Бидгощі.

Олександра Антонівна Дубасенюк, доктор педагогічних наук, професор – професор кафедри педагогіки інституту педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Аліція Козубська, кандидат педагогічних наук, професор Вищої школи економіки в Бидгощі.

Микола Адамович Козловець, доктор філософських наук, професор – завідувач кафедри філософії історичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка.

АгнешкаЛуговська, кандидат філософських наук, викладач Вищої школи економіки в Бидгощі.

Тетяна Іванівна Павлінчук, кандидат філологічних наук – начальник відділу міжнародних та регіональних зв’язків Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Ольга Юріївна Макарова, доктор гуманістичних наук, асистент кафедри слов’янських та германських мов інституту філології та журналістики Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Члени редколегії:

Серія "Філологія"

Тимон Адамчевський, кандидат філологічних наук, викладач Вищої школи економіки в Бидгощі;

Петро Васильович Білоус, доктор філологічних наук, професор – професор кафедри українського літературознавства та компаративістики інституту філології та журналістики Житомирського державного університету імені Івана Франка;

Катерина Григорівна Городенська, доктор філологічних наук, професор – завідувач відділу граматики Інституту української мови НАН України;

Віктор Михайлович Мойсієнко, доктор філологічних наук, професор – завідувач кафедри української мови інституту філології та журналістики Житомирського державного університету імені Івана Франка;

Василь Васильович Німчук, доктор філологічних наук, професор – завідувач відділу історії та граматики Інституту української мови НАН України, член-кореспондент НАН України;

Густав Осташ, доктор габілітований, професор філології – професор кафедри філології Жешівського університету;

Ростислав Петрович Радишевський, доктор філологічних наук, професор – член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри полоністики інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Олександр Семенович Чирков, доктор філологічних наук, професор – завідувач кафедри германської філології та зарубіжної літератури інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Серія "Педагогіка"

Барбара Адамчик, доктор гуманістичних наук у галузі педагогіки, викладач Академії "Ігнатіанум" у Кракові;

Олена Євгенівна Антонова, доктор педагогічних наук, професор – завідувач кафедри педагогіки інституту педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка;

Світлана Сергіївна Вітвіцька, доктор педагогічних наук, професор – професор кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка;

Пшемислав Жулковський, кандидат педагогічних наук, доцент Вищої школи економіки в Бидгощі;

Катерина Яківна Климова, доктор педагогічних наук, професор – професор кафедри філології і лінгводидактики інституту педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка;

Марія Петрівна Лещенко, доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник інформаційно-аналітичного відділу педагогічних інновацій Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України;

Стефан Мєшальський, доктор габілітований, професор – ректор Вищої педагогічної школи Польського товариства вчителів у Варшаві;

Ольга Євгенівна Місечко, доктор педагогічних наук, професор – професор кафедри методики викладання іноземних мов та прикладної лінгвістики інституту іноземних мов Житомирського державного університет імені Івана Франка.

Серія "Філософія"

Анджей Андрусевич, доктор габілітований, професор – професор Жешівського університету;

Ярослав Михайлович Білик, доктор філософських наук, професор – професор кафедри теорії культури та філософії науки філософського факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;

Михайло Іванович Бойченко, доктор філософських наук, професор – професор кафедри філософії філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Юзеф Бремер, доктор габілітований, професор – ректор Краківської Академії Ігнатіанум;

Андрій Андрійович Герасимчук, доктор філософських наук, професор – професор кафедри філософії історичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка;

Даніель Журомський, кандидат філософських наук, викладач Вищої школи економіки в Бидгощі;

Анатолій Феодосійович Карась, доктор філософських наук, професор – завідувач кафедри історії філософії філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка;

Валентин Іванович Онопрієнко, доктор філософських наук, професор – завідувач відділом методології та соціології науки Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г. М. Доброва НАН України;

Валентина Іванівна Панченко, доктор філософських наук, професор – завідувач кафедри етики, естетики та культурології філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Петро Юрійович Саух, доктор філософських наук, професор – завідувач кафедри педагогіки, психології та управління навчальними закладами, ректор Житомирського державного університету імені Івана Франка;

Володимир Іванович Ярошовець, доктор філософських наук, професор – професор кафедри історії філософії філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.