Contacts

Room 204, Central Building,
Zhytomyr Ivan Franko State University,
40, Velyka Berdychivska Str.,
Zhytomyr,
10008
Ukraine
phone: (0412) 46-75-60
phone: (0412) 43-11-95
snt_fizh@ukr.net