Редакційна політика

Галузь та проблематика

  Наукове періодичне видання «Українська полоністика» внесено до переліку науково-фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата:
філологічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 р. № 1528);
філософських наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 09.03.2016 р. № 241);
педагогічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 09.03.2016 р. № 241).
Журнал внесено до бібліографічних баз даних Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory, Citefactor, GoogleScholar..


У журналі представлено три рубрики:

1) філологічні дослідження;

2) філософські дослідження;

3) педагогічні дослідження.

Журнал є фаховим з філології, філософських наук та педагогіки.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ФІЛОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Редактори
 • Тимон Адамчевський (Adamczewski Tymon)
 • Вікторія Білявська (Victoria Bilyavska)
 • Вільмош Газдаг (Vilmos Gazdag)
 • Міхал Глушковський (Michał Głuszkowski )
 • Вікторія Жуковська (Viktoriia Zhukovska)
 • Катажина Кончевська (Katarzyna Konczewska)
 • Хелена Красовська (Helena Krasowska)
 • Тетяна Недашківська (Tetyana Nedashkivska)
 • Степан Черничко (István Csernicskó)
 • Ірена Ярось (Irena Jaros)
 • Леся Ящук (Lesya Yaschuk)
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ФІЛОСОФСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Редактори
 • Анжела Бойко (Angela Boyko)
 • Наталія Бойченко (Natalya Boychenko)
 • Олександр Буравський (Olexandr Buravsky)
 • Костянтин Вергелес (Kostiantyn Vergeles)
 • Людмила Горохова (Lyudmyla Horokhova)
 • Віктор Зінченко (Viktor Zinchenko)
 • Микола Козловець (Mykola Kоzlovets)
 • Пьотр Кондерак (Piotr Konderak)
 • Сергій Костючков (Sergiy Kostychkov)
 • Інна Наливайко (Ina Nalivaika)
 • Анджей Войцех Новак (Andrzej W. Nowak)
 • Павло Осинський (Pavel Osinsky)
 • Гжегож Осташ (Grzegorz Ostasz)
 • Володимир Ратніков (Volodymyr Ratnikov)
 • Петро Саух (Saukh Petro)
 • Дмитро Сепетий (Dmytro Sepetyi)
 • Вадим Слюсар (Vadym Slyusar)
 • Олег Соколовський (Oleg Sokolovsky)
 • Юстина Стецко(Justyna Stecko)
 • Світлана Сторожук (Svitlana Storozhuk)
 • Андреас Умланд (Andreas Umland)
 • Оксана Чаплінська (Oksana Chaplinska)
 • Світлана Шкіль (Svitlana Shkil)
 • Михайло Якубович(Mykhaylo Yakubovych)
 • Олег Ярош (Oleg Yarosh)
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПЕДАГОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Редактори
 • Олексій Башманівський (Olexiy Bashmanivskyy)
 • Олена Березюк (Olena Berezyuk)
 • Галина Васьківська (Halyna Vaskivska)
 • Оксана Джус (Oksana Dzhus)
 • Івана Добротова (Ivana Dobrotová)
 • Євгеній Жуковський (Yevhenii Zhukovskyiy)
 • Василь Каплінський (Vasil Kaplinsky)
 • Олена Мірошниченко (Olena Miroshnychenko)
 • Інеса Новіцька (Inesa Novitska)
 • Людмила Петько (Lyudmila Pet’ko)
 • Уляна Холод (Uliana Cholodová)
 • Віктор Шаверський (Victor Shaverskyi)
 • Наталія Шигонська (Natalia Shygonska)
 • Тетяна Яворська (Tetiana Yavorska)
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Наукові статті, що надійшли до редакції проходять через інститут рецензування.

Відповідальний редактор визначає відповідність статті профілю журналу і направляє її на рецензування двом фахівцям, докторам чи кандидатам наук, що мають близьку до теми статті наукову спеціалізацію.

Автору статті не повідомляють, хто є рецензентом, так само як і рецензентам — ім’я автора. Обов’язковою є перевірка всліпу двома незалежними рецензентами.

Критерії прийняття або відхилення наукових статей надаються публічно.

Терміни рецензування в кожному окремому випадку визначаються відповідальним редактором з урахуванням створення умов для максимально оперативної публікації статті.

Наявність позитивної рецензії не є достатньою підставою для публікації статті. Остаточне рішення про доцільність публікації приймається редакційною колегією.

Після прийняття редколегією рішення про допуск статті до публікації, відповідальний секретар інформує про це автора і вказує терміни публікації.

Оригінали рецензій зберігаються в редакційній колегії і редакції наукового журналу.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.