Про нас

На території  Житомирської області, за даними перепису 2001 року, мешкає 49 тис. поляків, що складає 3,5% населення.  В усі часи, перебуваючи в українському середовищі, польський  етнос намагався зберегти свою мову, культуру і традиції. Після проголошення незалежності України польська спільнота Житомирщини отримала можливість брати участь у публічному житті, активно створювати польські громадські об’єднання, серед яких наукові та культурно-освітні товариства, художні вокальні та танцювальні колективи. Нині польські громадські організації в Житомирській області  представляють більш ніж 100 осередків, які опікуються справами збереження польських традицій та історичної пам’яті, розвитком польської культури,  вивченням польської мови, науковими дослідженнями полоністичної тематики.

Одним із таких осередків є Житомирський державний університет імені Івана Франка. Тут у 1990-1991 н. р. було відновлено викладання польської мови у формі факультативу, викладачі та студенти активізували наукові розвідки з польської тематики. У 2004 р. в університеті відкрито  Центр полоністики, розпочато видання наукового часопису «Українська полоністика». Основне завдання цього щорічного видання – розширення можливості оприлюднення результатів полоністичних досліджень, знайомство з ними вітчизняних та польських учених та всіх зацікавлених з числа представників польської громади.

За роки незалежності України доробок науковців Житомирського державного університету імені Івана Франка поповнили праці з історії Польщі та польської історіографії професора Івана Ярмошика й доцента Олександра Буравського, а також праці професора Володимира Єршова з польської  літератури. Філософським, політичним і педагогічним проблемам, актуальним для Польщі та України,  присвячені наукові розвідки  професорів Петра Сауха, Миколи Козловця, Олександри Дубесенюк, Наталії Сейко, доцентів Сергія Рудницького, Світлани Коляденко, Людмили Єршової. Процес навчання польської мови українців входить у коло наукових інтересів доцента Наталії Місяць – автора навчального посібника «Польська мова для українців». Польські тексти XVI – XVII ст., писані на теренах України, досліджують професор Віктор Мойсієнко та викладач Ольга Макарова, польський фольклор і етнографія Житомирщини зацікавили  доцентів Сніжану Чернюк та Ірину Баладинську, викладач і концертмейстер Наталія  Травкіна досліджує творчість польського композитора Юліуша Зарембського,  доцент Майя Лутай зробила внесок у дослідження матеріалів архіву про репресії серед польського населення Житомирщини. Усього науковцями університету захищено 5 докторських та 4  кандидатських дисертацій з польської тематики, готується докторська та декілька кандидатських дисертацій.

Із 2015 року "Українська полоністика" видається спільно з Вищою школою економіки в Бидгощі (Республіка Польща).

Часопис «Українська полоністика» сприяє поширенню відомостей про ці дослідження. У ньому також публікуються статті, що надходять з різних областей України і Польщі, чим забезпечується науковий обмін.